بی مکان

گاهی وقت ها از اینکه در ایران تفریحان متنوع نداریم و انقدر انتخاب ها محدود است که معمولا بی خیال تفریحات جمهوری اسلامی میشویم و در خانه ماندن و فیلم دیدن را ترجیح میدهیم شاکی میشوم. اینکه جوان های ما مکانی برای تخلیهء انرژی و شور جوانی خود ندارند. اما وقتی متوجه میشوم مهرداد بذرپاش مدیر عامل سایپا آذین و عضو هیات مدیره سایپا بدلیل انجام کارهای بییییییییب در دفتر خود با منشی اش که البته ایشان فرموده اند که همسر صیغه ای ایشان میباشد از سِمت خود برکنار شده است ، خدا را شکر میکنم که اقلا برای انجام عملیات بیییب با همسر جان مکان داریم و به دلیل بی مکانی کار خود را از دست نمیدهیم. راستی وقتی بچه را زود زن میدهند همین میشود دیگر. میگذاشتید حال و حولش را ببرد که حالا در 30 سالگی ، کار پسرهای 19 -20 ساله را نکند. 

   + ریحانه - ۱:٢٦ ‎ق.ظ ; جمعه ٢٦ آذر ،۱۳۸٩

جهان سوم

جهان سوم جاییست که در آن آدم ها میمرند تا ماشین ها بنزین ارزانتری داشته باشند. چون ظاهرا ارزش جان آدم ها از قیمت واردات بنزین سالم کمتر است .

چه کسی پاسخگوی این روزهای سیاه و شبهای بی ستاره است ‌؟‌ ما که در این مملکت مانده ایم؟آنها که خودشان و سرشان و تخصصشان را برداشتند و رفتند؟‌ یا دولت نامردانی که بر سر حکومتند و جز نفع خویش به هیچ نمی اندیشند و یا خدایی که آن بالا این گربه بیمار را فراموش کرده است !‌

   + ریحانه - ۱:۱۱ ‎ب.ظ ; شنبه ٢٠ آذر ،۱۳۸٩

خان در راه

شبیه به لعبت الملوک وقتی بلوتوس برایش شعر میخواند ذوق میکنم وقتی می آیم نظرات آخرین پستم را بخوانم و میبینم نه اثری از نظر است و نه پست !‌من از قدیم و ندیم ارادت خاصی به پرشین بلاگ داشتم که الان ارادتم کاااامل شد!‌

روزی مردی از راهی میگذشت. در راه گرسنه شد و خربزه ای را که داشت برید و نیمی از آن را خورد و گفت نیم دیگرش را میگذارم که با خود فکر کنند که خانی از این جا گذشته و نیم خربزه خود را به جا گذاشته. کمی به خربزه نگاه کرد و دلش نیامد از آن بگذرد. نیم دیگر را خورد وبا خود گفت " حالا هرکس رد شود فکر میکند که خانی رد شده و ندیمی داشته و نیم خربزه را خودش خورده و ربعش را ندیمش خورده " .مجددا دلش نیامد و آن باقیمانده را هم خورد. فکر کرد اگر الان کسی رد شود و پوست و تخم خربزه را ببیند میفهمد که خانی رد شده و دو ندیم داشته و خربزه را خورده اند و پوست و تخمش را گذاشته اند.

مجددا دلش نیامد از تخم ها بگذرد آنرا هم خورد و گفت حالا همه فکر میکنند خانی بوده و دو ندیمی و چهار پایی که خربزه را خورده اند و تخمش را استرش خورده است و پوستش را گذاشته اند.

کمی نگاه کرد به پوست و پوست را هم خورد و گفت حالا نه خانی آمده و نه خانی رفته!‌

کلا پرشین بلاگ هم بر همین مبنا برنامه ریزی شده که نه خانی میاید و نه خانی میرود!‌

   + ریحانه - ٦:٠٦ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۱٤ آذر ،۱۳۸٩