حلقه’ مفقوده

دیشب کانال ٣ مستند "مکث "‌را پخش کرد. این قسمتش درمورد آدم ربایی بود. آدم ربایی های خونین . در تهران . در شیراز . نکته غمگین ماجرا این بود که این آدم ها مدعی بودند سوء سابقه ندارند ولی به شدت حرفه ای عمل کرده بودند. در گروگان گیری دیگری که برادران شرور بودند ،‌هر دو برادر محکوم به قتل و متهم به قتل بودند و چندین فقره سابقه دزدی داشتند. من مانده ام که چرا وقتی محکوم به قتل شد در اجرای حکمش تعلل کردند که بخواهد کلی خلاف دیگر انجام دهد . مگر دزدی حد ندارد؟ اگر طبق همان حدود اسلامی عمل کنند ،‌دیگر بعد از چند بار خلاف دستی نخواهد داشت که بخواهد به خون آلوده شود.

جگرم کباب شد وقتی فیلم ارسالی از گروگانگیرها برای خانواده کودک اسیر را دیدم. وقتی چنان سیلی محکمی به صورت کوچکش زد که کله اش تکان تکان میخورد. تمام تنم میلرزید و فکرکردم اگر آن بچه،‌پسرک دوست داشتنی من بود با دستهای خودم خفه میکردمشان.

دیشب مستند خوبی نشان دادند. اما یک حلقه کم بود. یک فصل ناقص در پایان باقی ماند. جای صحنه تاب خوردن جنازه های کثیفشان بر سر دار خالی بود. تا عبرت آموزتر شود.

   + ریحانه - ۸:۳٢ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ٥ آبان ،۱۳۸٩