روز دانش اموز مبارک

امروز روز دانش آموز است.روزی که سه بار در تاریخ ایران تکرار شد... به فواصل مختلف. فکر میکنم فلسفه ء‌ این روز چیست ؟‌قراراست کدام ارمان را به دانش اموزان امروز و مردان و زنان فردا یاد بدهیم؟‌قرار است فقط شیرینی و شکلات و احیانا خودکار و خط کشی به رسم یاد بود بدهیم و تمام ؟‌ همین ؟‌ هدف از تقویم شلوغ کردن و هی اسم گذاشتن همین شیرینی وشکلات و مداد و سخنرانی و سرود است ؟‌ یا قراراست چیزی بدهیم که فردا روزی به عنوان پشتوانه تفکرشان باشد!‌

در درک فلسفه این روزها و این نام ها مشکل دارم . و از آن بدتر در درک این فلسفه که خودمان نام میگذاریم و خودمان در هراس از زوزهای نام گذاری شده خیابان هایمان را مملو از مردان سیاه پوش و ترسناکی میکنیم که قرار است به جای گل و فلسفه باتوم و گلوله نثار دانش آموزانمان کنند.

   + ریحانه - ٩:۱۸ ‎ق.ظ ; پنجشنبه ۱۳ آبان ،۱۳۸٩