دو روی زندگی

زندگی را اگر بخواهیم تعریف کنیم بجز مقدمه ابتدای سریال هانیکو (زندگی منشوریست در حرکت دوار با رنگ زیبا و بدیع و چشم نواز.... ) مثل سکه ایست که دو رو دارد. یک رو مرگ یک رو زندگی. وقتی تو شادی همزمان با شادی تو خیلی ها شادند و همزمان کسانی غمگینند. این غم و شادی توامان است که تعادل را حفظ میکند.

وقتی خبر مرگ جوانی در محله سعادت آباد در جلوی چشم پلیس و کلی آدم دیگر را میشنوی ،‌چیزی در ته قلبت فرو میریزد. وقتی شمع های تولدم را فوت میکردم ،‌فقط یکساعت از خواندن این خبر میگذشت ... من در روی خوب سکه زندگی بودم. میترسم از روزی که این سکه بچرخد...

پ.ن. پیر شدم رفت .

 بعدا نوشت :‌دوست نازنینی تذکردادند که اگر زندگی سکه باشد ،‌دیگر دورویش مرگ و زندگی نمیشود. حق با این دوست نازنین بود. خواستم بگویم یک صفحه است دیدم نه !‌زندگی همان سکه دورویی است که یک طرفش است مرگ است و یک طرفش تولد. نیستی و حیات هردو بخشی از زندگی اند.

   + ریحانه - ٩:٤۳ ‎ق.ظ ; شنبه ۱٥ آبان ،۱۳۸٩