بی ربط

من ترجیح میدهم فحش بخورم به جای غذای سرد. اما بدبختی اینجاست که در این جا به ما فحش نمیدهند هیچ وقت ،‌و همیشه غذای سرد میدهند. هی به آقا رضا میگویم که لطفا غذای مرا داغ کن !‌داغ! غذای سرد مثل کوفت میمونه !‌اما متاسفانه چشم گفتن هایش به من مثل چشم گفتن های من به مامان است . چشم الکی!‌

* وقتی تنها کامنت پست قبل رو میبینم به این نتیجه میرسم این بیزنس به نتیجه نمیرسه!‌بهتره کاسه و کوزه ام رو جمع کنم و برم دنبال زندگیم به جای بلاگری!‌

   + ریحانه - ۱٢:۳۸ ‎ب.ظ ; دوشنبه ٢٤ آبان ،۱۳۸٩