کم بود ما هم بریم بمیریم؟

بعد از سقوط هواپیمای تهران - ارومیه وزیر محترم راه فرمودند خدا را شکر تعداد کشته ها کم بود! 

بسیار متاسف شدم که چرا میزان تلفات حادثه نظر آقایان را تامین نکرد و بعد از سقوط یک هواپیما با 105 سرنشین 1500 نفر تلف نشدند؟ تازه مجددا افضه فضل کردند که تعداد سوانح هوایی در ایران نسبت به کل دنیا کمتر است و از این چیزها . 

فکر کنم دکتر جان که اتفاقا از اساتید اون یکی دکی (ا.ن) هستند یا مزاح کردند که ما بعد از اون اتفاق بخندیم و یا آمار ایران را با آمار کل دنیا مقایسه کردند. تا جایی که حافظه ناقص من یاری میکند بجز ایران و افغانستان هیچ کشوری مثل ما تلفات نداره. هواپیمای سقوط کرده ، هواپیمایی بود که در خطوط هوایی سایر کشورها پروازش ممنوع بود. و ما چقدر بدبختیم که در برابر توپولوف ، بویینگ برایمان بنز است و عقاب آسمان است . 

و دلم میسوزد برای خلبانان ِ کار درستمان که جان بر کف و با دل شیر سوار این کرکس های پیر ِ فرسوده میشوند و در آخر تمام کاسه و کوزه ها بر سرِ خطای انسانی و اشتباه خلبان شکسته میشود. 

نگران نباشید . ما باور نمیکنیم. 

   + ریحانه - ۳:٥۱ ‎ق.ظ ; پنجشنبه ٢۳ دی ،۱۳۸٩