دل دریایی

امروز تولد 41 سالگی مدیر عامل شرکت بود. بچه ها برایش سنگ تمام گذاشته بودند. زمانی که میخواست شمع ها را فوت کند ، قرار شد قبلش آرزویی کند. گفت من هر لحظه به مرگ فکر میکنم ، اما هیچ وقت به پایان و نقطه انتهایی برای گروه فکر نکرده ام. گفت بزرگترین آرزوی من این است که یک مدیر عامل خوب و قابل برای شرکت پیدا کنم. 

این حرف دنیا دنیا پیام داشت. یعنی اگر میخواهی موفق شوی ، باید به همان اندازه موفقیت را برای دگیران بخواهی. دریا باش و بگذار دیگران در تو غرق شوند. 

امیدوارم عمرش دراز و با عزت باشد. 

   + ریحانه - ۸:۳٧ ‎ب.ظ ; شنبه ۱ آبان ،۱۳۸٩