دلتنگی

گاهی بد کردن بهتر از خوب شدن است .

این روزها ولی من هرچه میکنم خوب نمیشوم و توان بدکردن هم ندارم.

/ 5 نظر / 31 بازدید
نُت صفر

سلام یعضیا آفریده می شوند که بد کنند وبعضی ها هم افریده می شوند که خوب کنند ولی اکثر مردم در بین این دوحال هستند و هر زمانی در حال انتخاب! به نظر من شما در آن دسته افرادید که انتخاب می کنند که جواب بدی را با خوبی بدهند نه اینکه نمی توانند بلکه می توانند و نمی کنند؛ گاهی این انتخاب انچنان در پوست و خونشان وارد میشود که دیگر نمی توانند قبول کنند بد کنند!!!!!

فرشته

حس الانتو درک میکنم...ولی میدونی ریحانه..واقعا بعضی وقتا باید بد بود... البته باید یه فکری هم واسه عذاب وجدان بعدش پیدا کرد...

اميد

بد و خوب لبه یک تیغ اند