درگیری های یک ذهن زیبا

در اینکه عشق دو روح را یکی میکند ، شکی نیست . در این هم شکی نیست که ازدواج دو جسم را یکی میکند . من به ازدواج هایی که به عشق منجر میشوند و عشق هایی که به ازدواج ختم میشوند مشکوکم! 

/ 4 نظر / 15 بازدید
خانم هويج

ايشالا با عشق ازدواج كني كه شكت به يقين تبديل شه.